Đọc khoái trá quá

Đọc khoái trá quá, lại phải copy cho các bạn cùng xem. Nếu Việt Nam hiện nay như 1 cái làng Vũ Đại phóng to thì Đỗ Minh Tuấn là 1 Chí Phèo VĨ ĐẠI.
Lão này đã bình luận về chính trị thì xin mọi người hãy… im lặng.
NÊN CHO 3 TRIỆU ĐẢNG VIÊN LUÂN CHUYỂN SANG TRUNG QUỐC ĐỂ TẬP HUẤN
Nhân TƯ Đảng CSVN vừa mở Hội nghị khoá 5, không biết có mục tiêu đấu đá gì hay mưu mánh gì để kéo dài thêm vài năm quyền lực, hay móc họng đối thủ phải nôn bớt tiền ra chia lại chiến lợi phẩm từ quyền lực do Đảng ban cho, nhưng chợt nghĩ, có khi sát nhập Đảng CSVN vào Đảng CSTQ như một đảng bộ lớn của họ, không dính dáng gì đến nhân dân VN ta nữa cũng hay. Vì sao? Vì Đảng CSTQ với sự khôn ngoan và bản lĩnh cầm quyền sẽ dạy cho CSVN khôn hơn, tử tế hơn, biết sống hài hoà, ăn cắp 100 thì cũng cho dân 1, vì thế, các đường lối do Đảng CSTQ tư vấn/ áp đặt cho Việt Nam (trừ đường lối đất đai, biển cả và các chủ trương dự án khác nguy hiểm cho dân tộc VN) chắc chắn sẽ khá hơn các chính sách gắn với lũ sâu mọt khốn kiếp vừa ăn hết của dân vừa hỗn láo tàn ác với dân như hiện nay. Dân ta mất đảng, tiếc lắm, bao nhiêu năm say sưa hát bài ca “Đảng là cuộc sống cảa tôi”, nhưng không lo bị mất nước vì những chính sách đảng mang từ TQ về nếu ngon lành thì dân ta hưởng ứng, nếu nguy hiểm, bán nước thì dân ta từ chối, nếu cố tình dùng bạo lực áp đặt thì đó là xâm lược, dân ta sẽ sẵn sàng giáng trả bọn cướp nước và bán nước như truyền thống xưa nay. Cái gì của dân, dân dân vẫn giữ đến cùng, cái gì của Trung Quốc bị hỏng thì trả về TQ cho nó đại tu tử tế ngang tầm với nó rồi dân sẽ nghiệm thu sau. Đây không phải là đuổi đảng đi, mà cho toàn đảng nghỉ ngơi sang TQ chữa bệnh hèn với giặc ác với dân và bệnh tham tiền hơn kẻ thù giai cấp, đồng thời kết hợp tập huấn những bài học a, b,c về tư cách và kỹ năng lãnh đạo để khỏi bị dân ngày càng căm ghét và khinh bỉ. Chắc chắn, trong buổi đầu tiên, sau khi hơn 3 triệu đảng viên tập huấn từ VN xếp hàng chào Chủ tịch Tập Cận Bình, Đảng CSTQ sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy ghi bài học vỡ lòng về lãnh đạo là “Các nguyên tắc của xã hội hoà hài xã hội chủ nghĩa” mà họ đã và đang thực hiện:
1.Đặt nhân dân lên hàng đầu
2.Phát triển theo đường lối khoa học,
3.Cải cách và mở cửa,
4.Dân chủ và do luật pháp điều khiển,
5.Nắm vững quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định, toàn xã hội
Mong TW Đảng giành thời gian phê duyệt kế hoạch này. – ĐỖ MINH TUẤN

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *