Mỹ nhân kế

Mỹ nhân kế Trong một vụ đắm tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào sợi dây ròng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo, một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết. Ai sẽ là vật

Sinh linh

Sinh linh… Đã bao giờ bạn nghĩ: một sinh linh to lớn đến cỡ nào? Sinh linh, đơn thuần không chỉ là mạng sống của con người, mà nó là mạng sống của tất cả loài vật trên Trái Đất. Không một loài vật nào tồn tại, mà không có lợi ích của chúng, ngay