#1000câuđốpháttriểntrítuệ

#1000câuđốpháttriểntrítuệ
Trong một lần đi xa diễn thuyết, nhà văn Mark Twain đặt chân tới một thị trấn nhỏ. Trước bữa tối, ông vào tiệm hớt tóc để cạo râu.
– Ngài từ xa đến đây phải không? – Thợ hớt tóc hỏi.
– Đúng thế. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây – Mark Twain trả lời.
– Ngài đến đúng lúc quá! Tối nay nhà văn Mark Twain sẽ diễn thuyết đấy, tôi nghĩ ngài cũng sẽ đi, phải không?
– Ồ vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
– Ngài mua được vé chưa?
– Vẫn chưa.
– Vé bán sạch rồi, ngài chỉ còn nước đứng mà nghe thôi.
Câu trả lời sau đó của Mark Twain vô cùng dí dỏm và hài hước. Bạn có biết nhà văn đã nói gì không?