# 19

# 19
Quay phim trực tiếp là gì ?
Điện ảnh trực tiếp ra đời và phát triển tập trung ở Canada, Pháp và Mỹ trong khoảng từ năm 1958 đến 1962, nhờ vào sự giải phóng về mặt tư tưởng, kỹ thuật và văn hóa. Trong suốt thế chiến II, các tin tức thời sự ‘làm giả mạo’ hiện thực dưới hình thức trung lập nhưng thực chất lại mang tính tuyên truyền. Điều đó đặt ra câu hỏi: phải xem những hình ảnh ấy như thế nào ? Ta có thể tin tưởng hay luôn luôn nghi ngờ nó ? Trong những năm 1950 thì quan niệm về phim Tài liệu được thiết lập lại dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Tân hiện thực, là tìm kiếm cách thể hiện thế giới như nó tồn tại và không tiểu thuyết hóa nó lên. Tiến trình phát triển này dựa trên sự nghiệp của nhiều nhà điện ảnh khác nhau. Điểm thuận lợi thúc đẩy nhất chính là sự giải phóng về mặt kỹ thuật ghi âm, ghi hình (máy quay phim gọn nhẹ và bớt ồn ĩ hơn, máy ghi âm có thể di động dễ dàng) cho phép người làm phim tiếp cận với Hiện thực một cách trực tiếp hơn. Ngoài ra cũng phải nhờ đến sự tiến bộ trong suy gẫm cũng như thực hành Điện ảnh.
Vậy là máy quay phim từ đó trở thành phương tiện có khả năng tìm kiếm cách thức tiếp cận vấn đề từ bên trong, đôi khi cũng có khả năng để khơi gợi cho vấn đề lộ diện ra. Máy quay không còn là một vật để quan sát mà trở thành một nhân tố tham dự. Người làm phim đã có ý thức để có những tác động vào tiến trình của sự kiện và phim ảnh trở thành một cách thức can dự vào Thực tại đồng thời cũng tạo ra một áp lực lên những gì đang diễn ra ở Hiện tại.
(Dịch từ một tài liệu tìm thấy trên internet)