Mấy hôm nay like mỏi tay những bài về thành tích thể thao nước nhà tại Olympic, phục Hoàng Xuân Vinh, càng phục hơn về những câu chuyện quanh bạn này! Ngành VHTTDL mình cũng như sống trong giấc mơ có thật! Câu chuyện của Vinh cũng gợi ra vài suy nghĩ mình chia sẻ