Month: October 2017

Một trong những khoản đầu tư lớn nhất để mở một nhà hàng mới là nhà bếp

Một trong những khoản đầu tư lớn nhất để mở một nhà hàng mới là nhà bếp. Một nhà bếp hiện đại cần trang thiết bị công nghiệp mà sẽ chịu được một lịch trình nhà hàng bận rộn. Thiết kế và bố trí của nhà bếp trong nhà hàng nên cho phép thực phẩm