500 anh em FB cho mình hỏi

500 anh em FB cho mình hỏi, có phải nước ta đang là cái nôi cung cấp thiên tài cho cả thế giới không? Mình thấy lạc quan ghê lắm là lá la la…
“4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 nhưng có đến 1.000 hồ sơ được điểm 10 tuyệt đối cả hai môn Toán và Tiếng Việt trong suốt 5 năm tiểu học”