bạn có biết

bạn có biết ?
+ Phát thải CO2 khi đốt :
Xăng : 2.341 kg CO2/Lít
Diesel : 2.680 kg CO2/Lít
Than đá : 2.735 kg CO2/kg
+ Thuế bảo vệ môi trường hiện nay :
Xăng : 4,000 VND/Lít (bốn ngàn)
Diesel : 2,000 VND/Lít (hai ngàn)
Than đá : 50 VND/kg (NĂM MƯƠI ĐỒNG)
+ Quy ra thuế xả thải Carbon hiện nay :
Xăng : 1,708,671 VND/Tấn CO2 thải ra khí quyển (triệu bảy)
Diesel : 746,269 VND/Tấn CO2 thải ra khí quyển (bảy trăm tư)
Than đá : 18,281 VND/Tấn CO2 thải ra khí quyển (MƯỜI TÁM NGÀN HAI TRĂM TÁM MƯƠI MỐT ĐỒNG)
Và họ đang giải thích với chúng ta rằng cần thu thêm thuế môi trường đối với xăng dầu để bảo vệ môi trường !
ps.
1.Theo thống kê của IEA cơ cấu phát thải CO2 của VN hiện nay là : Than đá 55%, Xăng dầu 30%, Khí 15%
2. Theo nghiên cứu của USEIA Mỹ : Để tạo ra một năng lượng như nhau, việc đốt than đá tạo ra ô nhiễm Lưu huỳnh SO2 gấp 2.3 lần, bụi gấp 32.7 lần, CO2 gấp 6.3 lần, thủy ngân gấp 2.3 lần so với đốt dầu