Bìn:

Bìn:
– Mẹ ơi mẹ bao nhiêu cân?
Mẹ:
– Mẹ 63kg
Bìn:
– Bìn phải làm sao để được sáu mươi ba cân giống mẹ? Con muốn được sáu mươi ba cân zống mẹ để con còn bế em Min
Trời ơi sáu mươi ba cưn là mập đó Bìn! Lại còn muốn!