Bốn nghìn năm trước

Bốn nghìn năm trước , anh Hùng
Một ngày Trời đẹp lăn đùng chết tươi
Xem ra hôm đó mùng mười
Tháng ba âm lịch anh xuôi suối vàng.
Giỗ anh con cháu rộn ràng
Được một ngày nghỉ đàng hoàng đi chơi.
Anh Hùng hỡi , anh Hùng ơi
Nhớ anh em có vài lời khóc anh…