Càng đam mê vs nghề

Càng đam mê vs nghề,ta lại càng muốn học,học mãi chẳng bao h hết,nhưng đôi lúc ngồi nghĩ lại,chẳng pik bon chen để dc điều j,chỉ muốn trở về vs chàng Cò đang đợi tớ ở nhà, rồi sinh đàn Cò con …
Ps: ngoài kia vô vàn điều mệt mỏi chẳng pik khi nào dừng
See Translation