Những loài côn trùng luôn đem đến sự khó chịu và những mối nguy hiểm cho con người. Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho việc sinh sôi nảy nở của các loài côn trùng ngày càng tăng. Đâu đâu cung xuất hiện muỗi, nơi nào cũng có những loại côn trùng đáng sợ,…