Trong suốt thời gian mang thai, cơ thể mẹ bầu phải trải qua rất nhiều sự thay đổi, không chỉ bụng bầu sẽ to lên mà các bộ phận khác trên cơ thể cũng sẽ thay đổi với chỉ số cân nặng tăng lên vùn vụt. Có rất nhiều bà mẹ lại vô tư không