Chất kem mới phải nói là tuyệt vời bổ sung hết những cái thiếu xót đợt kem trước để hoàn thiện hơn cho ra kem body super x2 hiện tại

Chất kem mới phải nói là tuyệt vời bổ sung hết những cái thiếu xót đợt kem trước để hoàn thiện hơn cho ra kem body super x2 hiện tại
Khách Sd camera thường mà trắng thế này thì biết phải bàn saooo, có khi nà trắng hơn En luôn rồi í
Ảnh tay chân khách chụp trong nha hẳn hoi nhe :)) ma anh sáng trong nhà thường lam da tối đi rất nhiều ma zoom kĩ đi các bạn ! Trắng hồng luôn nhe ! Đấy trắng đẹp la nó phải như này này hiệu quả là nó phải thạta da thế nay chứ