Chiến đấu xong rồi

Chiến đấu xong rồi !!! Sự thật là hôm nay Truý đuối lắm nhưng chị ấy ới là nhất định phải có mặt
Cỡ nào xũng phải chiều cô ấy!!! Hôm nay đổi style mách cớp cho cổ hihi đôi khi cứ khám phá những điều mới mẻ nhỉ hihi
Makeup by me
Stylist by Nhat Thiện