Chùm thơ : Nếm thử vị đời

Chùm thơ : Nếm thử vị đời ! …
Mình đây các Bạn ơi !
Những ngày còn lại của đời Công Chức
Sao bùi ngùi ; thương quá đi thôi !?
Nắng vàng sắp tắt ngoài song cửa !
Tôi muốn thời gian hãy tạm dừng !…
Cho tôi ngắn gọn đôi dòng chữ
Viết vội lên trang FB chào mời
Bạn hữu mênh mông xin dừng đôi ba phút
Để nghe thơ và nếm thử vị Đời nha ! …