CHUYÊN MỤC ÁO 39k XIN PHÉP ĐƯỢC TIẾP TỤC HẾT NGÀY MAI NHÉ NHÉ

CHUYÊN MỤC ÁO 39k XIN PHÉP ĐƯỢC TIẾP TỤC HẾT NGÀY MAI NHÉ NHÉ
XIN NHẮC LẠI NHỮNG MẪU HÀ UP CHỈ LÀ 1/2 SỐ MẪU Ở SHOP THÔI DO SLL K TRẢI HẾT RA CHỤP ĐƯỢC
KHUYẾN KHÍCH CHỊ EM QUA MUA THỬ NHÉ CHẤT THÌ ĐEP K PHẢI BÀN CÁC BẠN MUA LẺ TOÀN 5-7 CHIẾC VỀ MẶC DẦN
NHẶT SL TỪ 50c GIÁ 34 ÂU CÂY