Có những điều bạn làm khiến người khác bị tổn thương

Có những điều bạn làm khiến người khác bị tổn thương – và tệ hơn bạn không hề tự nhận thức được điều ấy.
Và càng tệ hơn thế nữa khi bạn lặp đi lặp lại hành động hoặc lời nói đó quá 2 lần.
Thế rồi, đến một ngày họ (cái người bị bạn làm cho tổn thương ấy) quyết định sẽ rời khỏi bạn – mãi mãi….
Thì thực ra, bạn không nên giữ họ lại nếu bạn không chắc chính bạn có thể thay đổi. Bởi khi bạn không thể sống khác đi thì kết thúc dù sớm hay muộn vẫn chỉ có thể là chia ly!
P/s: Kết thúc chuỗi ngày bận rộn!
See Translation