Cu em bảo : lần sau anh đi Miền Trung thì tha con này đi

Cu em bảo : lần sau anh đi Miền Trung thì tha con này đi, nó phục vụ anh hết mình luôn, cực lầy !
Thực tế mình đã trải nghiệm thì để luồn lách khắp các bãi biển và đồi rừng thì con cào cào sẽ hiệu quả hơn, con này chỉ chiến hợp với cung đường QL, đường khá thì mới phát huy hết năng lực của nó.
Con Win đôi khi dùng cho cũng đường hỗn hợp lại rất hiệu quả mà kinh tế, em và nhẹ nhàng như ngựa chiến.
Hay xu hướng cơ bắp, quân sự đang trở lại ?