CUỐI CÙNG ANH SẼ NÓI

CUỐI CÙNG ANH SẼ NÓI
(Hồng Thanh Quang)
Cuối cùng anh sẽ nói,
Chiều muộn rồi, thôi em…
Anh chỉ là thi sĩ,
Tóc bạc soi trắng đêm…
Bao nhiêu là dâng hiến,
Bao nhiêu là lặng câm,
Bao nhiêu là xa xót
Anh dựng thành thanh âm…
Đâu nệ gì lề thói,
Đâu xá gì thị phi…
Dẫu biết không thể đến
Vẫn miệt mài, anh đi…
Và mỉm cười như khóc,
Coi rẻ những quyền uy,
Những tị hiềm xấu bụng,
Những đố kị sân si…
Anh yêu như hơi thở,
Điềm tĩnh và bền lâu.
Nhưng nhịp đời đã đoạn,
Em muốn gì hơn đau?
Cuối cùng anh sẽ nói,
Em tiếp tục bằng an…
Trước mặt là vực thẳm,
Để mình anh sa chân…
Cuối cùng anh sẽ nói,
Chẳng có gì uổng công.
Anh yêu em nhiều lắm,
Và tự mình hóa không…