ĐẠI LỄ CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT CHÙA PHÁP VÂN CỔ TỰ 1299 GIẢI PHÓNG

ĐẠI LỄ CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT CHÙA PHÁP VÂN CỔ TỰ 1299 GIẢI PHÓNG.
Lễ ở đâu mùa Phật đản Vesak linh thiêng?
Triển lãm xá lợi lớn nhất tại Hà Nội vài năm mới mở 1 lần. Từ 8 đến 15/4AL. Time: 12h đến 18h hàng ngày.
Tối 14AL cúng dàng 1000 hoa đăng đến xá lợi và kim thân Phật.
(Cả nhà nhớ share cho có công đức ạ)
SỰ THẬT VỀ XÁ LỢI
Xá Lợi của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng đệ tử Phật là có thật, và được ghi lại nhiều trong Kinh Phật và Chú Giải. Bên cạnh đó, những điều huyền bí về Xá Lợi được truyền miệng trong dân gian, có khi không đúng sự thật, cũng không ít. Điển hình là Xá Lợi của 27 vị Phật trước Đức Phật Gotama – Thích Ca còn tồn tại trên thế gian là không có cơ sở.
Theo các tài liệu Chú Giải thì khi Giáo Pháp của một vị Phật Toàn Giác không còn tồn tại trên thế gian nữa thì tất cả Xá Lợi của Ngài tụ hội về nơi Ngài thành Phật, kết tinh lại thành một hình dáng Phật rồi tự bốc cháy. Hiện tượng này gọi là Xá Lợi Niết-bàn (Dhātu-nibbāna). Đạo Phật là đạo giác ngộ qua sự thật; qua đó, an lạc và hoan hỷ qua biết thấy sự thật mới cao thượng và bền vững, chứ qua tưởng tri và tưởng tượng thì không bền vững chút nào.
Qua học hỏi và trao đổi với các vị uyên thâm Phật Pháp cũng như suy xét dựa trên Phật học và kinh nghiệm về vài trường hợp thì được biết rằng Xá Lợi của Đức Phật và chư Thánh Tăng có 2 hình thức phát sinh. Hình thức thứ nhất là tự phát sinh, có nghĩa là Xá Lợi tự lớn lên và tách ra làm hai. Cứ vậy, một thành hai, hai thành bốn, rồi thành tám… Hình thức thứ hai là phát sinh do chư thiên thỉnh đến.
Thường thì chư thiên trong Phật Giáo rất kính tín và hộ trì Tam Bảo, bởi vì sự kính tín và hộ trì làm cho phước đức của họ càng thêm tăng trưởng. Nơi nào có Xá Lợi của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng thì nơi đó đều có chư thiên hộ trì. Khi Xá Lợi gặp nguy hiểm do thiên tai hoặc bị chôn vùi dưới lòng đất, hoặc không được tôn thờ trang nghiêm, thì chư thiên sẽ thỉnh Xá Lợi đó đến nơi khác có sự tôn thờ trang nghiêm hơn hoặc đến cho những ai có nguyện vọng tôn thờ Xá Lợi. Vì vậy mới có hiện tượng ban tặng Xá Lợi hoặc có những tượng Phật được phủ lên một lớp Xá Lợi mặc dù trước đó chỉ có tượng Phật bằng gỗ hoặc bằng đá mà thôi.
(Nguồn: Tỳ kheo Kusalaguna)