Đắn đo mãi không biết kể câu chuyện gì trong đợt triển lãm solo kéo dài 1 tháng Asia Festival

Đắn đo mãi không biết kể câu chuyện gì trong đợt triển lãm solo kéo dài 1 tháng Asia Festival…Rồi cuối cùng điều gì đơn giản nhất sẽ nhiều cảm xúc nhất… Sẽ kể những câu chuyện giản dị xung quanh mình, tình yêu, những giấc mơ…
Triển lãm vẽ lụa cá nhân đầu tiên tại Canada…