Đào tạo theo nhu càu

Đào tạo theo nhu càu
Đến với khoa BC học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn có thể được đáp ứng nhu cầu được đào tạo theo nhiều cách thức khác nhau.
– Học ĐH 4 năm, (2 năm để lấy bằng 2) hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm?…
– Học ThS 2 năm
– Học NCS 4 năm
– Học ngắn hạn ngoài giờ hành chính để cập nhật kiến thức và kỹ năng làm truyền thông từ viết báo, làm phim,….đến ký năng quản lý KH truyền thông… hay xử lý truyền thông trong khủng hoảng.
Các hệ học đều có bằng hoặc chứng chie ( nếu học ngắn hạn)