Đặt có mấy mặt hàng mà ngoại Kim Phuong quất cho cái thùng chà bá nhưng rất cảm ơn vì 3 lý do bé tẹo sau:

Đặt có mấy mặt hàng mà ngoại Kim Phuong quất cho cái thùng chà bá nhưng rất cảm ơn vì 3 lý do bé tẹo sau:
Có thùng to hơn để trữ kem.
Em buôn bán hàng chất lượng không bao giờ nhận hối lộ nên làm ơn lần sau đổi số 2 thành số 5, các số 0 giữ nguyên.
Tuy lấy hàng ít nhưng em vẫn luôn cố gắng đạt mốc để lấy dzàng như chế đã nói đấy nhé.
♻ #Vinh_MWhite® chân thành cảm ơn.
P/s: nhớ trữ hàng theo yêu cầu của con nha ngoại già #Kim_Phuong, không đủ là bo-xì ák.
See Translation