Đau khổ chỉ có tính chất tình huống chứ không phải là bản chất của tình yêu

Đau khổ chỉ có tính chất tình huống chứ không phải là bản chất của tình yêu, bởi khi cánh cửa này đóng lại với Thủy Tinh thì cánh cửa khác mở ra với Sơn Tinh. Số phận thích ném đá những người đang yêu, nhưng khi tảng đá rơi trúng đầu người này hiển nhiên nó sẽ không rơi trúng đầu người khác.
– điều quan trọng lúc đó là ta đang đứng ở đâu?
– đôi khi chúng ta trên đường tìm kiếm tình yêu, đều vô tình đứng ở những vị trí vô cùng bất lợi. Vì vậy, tôi và bạn đều bị đá rơi trúng đầu
N.N.A