Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuối bay xa
Chiếc Lá Cuối Cùng
Sáng tác của Tuấn Khanh
Đêm chia ly, buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
Lệ Thu – https://youtu.be/PQ9b3unoP08
Sĩ Phú – https://youtu.be/cApoiz–54w
Ảnh của Pham Hoai Nam – http://www.aotrang.com/