Đọc bài viết rất hay của anh

Đọc bài viết rất hay của anh, nhưng hôm nay mới có thời gian để chia sẻ với các bạn của mình. Nhớ lại ngày mới học đạo, một lần đi chùa dự một khóa lễ, nghe đọc kinh rồi có hỏi : “ Kinh có phải là những ghi chép đúng như lời Đức Phật đã dạy ngày còn tại thế không?” Vì hôm đó nghe kinh rồi mình ( và cả chị dâu mình) có nhiều chỗ băn khoăn, nhất là khi nghe những đoạn kinh sau:
“ Ở cõi Phật ấy thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, cũng không có đường ác và những tiếng khổ”
“ Nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được thân nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề”.
“ Nếu là người nữ nghe được danh hiệu của Thế tôn Dược sư Lưu ly quang Như Lai và chí tâm thọ trì thì mãi mãi về sau, họ chẳng còn thọ thân nữ”
Nhưng cũng thật may mắn là những băn khoăn đó vài ngày sau tự mình đã giải đáp được sau khi nghe thầy mình là hòa thượng Minh Đức Triều Tâm Ảnh giảng về kinh sách. Giờ học thêm rồi thì mình không còn hồ nghi gì nữa về vị trí của người phụ nữ trong Đạo Phật. Mình tin chắc Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên cho phụ nữ cơ hội bình đẳng, giải phóng phụ nữ, giúp cho phụ nữ được phát triển tinh thần, tâm linh. Trong một hoàn cảnh xã hội bấy giờ còn nhiều phân biệt, kỳ thị phụ nữ, Đức Phật đã nâng cao địa vị của phụ nữ , những lời dạy của người đã góp phần sửa chữa những bất công,thành kiến về phụ nữ. Trong Kinh Nikaya và một số kinh khác có những lời khuyên rất bổ ích về bổn phận của người chồng, người vợ. ( người chồng phải trung thành, lịch sự , không khinh miệt, bổn phận của người chồng là trao quyền cho vợ, vợ là người bạn thân nhất của chồng…) Người ngợi khen tài năng của nữ giới và nêu lên những khuynh hướng tự nhiên , những khả năng, những nhược điểm, những bất lợi của phụ nữ . Người đã dọn đường cho phụ nữ được có một đời sống thế tục, tinh thần, tâm linh, tôn giáo tự do. Thời Đức Phật còn tại thế có rất nhiều phụ nữ dù xuất thân khác nhau ( là hoàng hậu, quý tộc, kỹ nữ, hay chỉ những người phụ nữ thường dân mà cuộc đời đã chịu trăm cay ngàn đắng ) đều được phép xuất gia và đã thành tựu, đắc thánh quả A la hán.
Đức Phật cũng không chủ trương trong gia đình phải sinh được con trai. Nên khi thấy vua nước Kosala muộn phiền vì hoàng hậu sinh công chúa, Phật liền khuyên:
“Này Nhân chủ, ở đời,
Có một số thiếu nữ,
Có thể tốt đẹp hơn,
So sánh với con trai,
Có trí tuệ, giới đức”
Còn nhiều, rất nhiều các ví dụ khác nữa trong kinh sách ghi lại những lời dạy, những quan điểm tích cực , tiến bộ của Đức Phật đối với phụ nữ, nhưng viết thế này cũng hơi dài rồi, mình chỉ xin kết thúc ở đây bằng một bài kệ:
– Ai tự mình tìm hỏi:
“Ta, nữ nhân, nam nhân,
Hay ta là ai khác?
Xứng nói chuyện Ác ma,
Ác ma thật cân xứng”.
Bài kệ này dành cho tất cả chúng ta vì đến giờ này vẫn còn nhiều người trong chúng ta đặt ra các câu hỏi về sự khác biệt giữa nam và nữ để nghi ngờ về sự bình đẳng, trí tuệ và khả năng giác ngộ, giải thoát của phụ nữ .
P/S : Mình xin phép tab mọi người vào đây, vì chỉ cần thêm một người đọc những lời dạy của Đức Phật và bài viết của chuyên gia là mình thêm một lần hoan hỷ rồi. Cám ơn cả nhà mình.