Đợi em mùa về

Đợi em mùa về
P/s: up ảnh đêm có ai lai em không ạ
Hiểu nỗi niềm người khắc khoải chờ mong
Mùa năm cũ trong veo dòng nước mát
Mang hương đồng thoảng mềm đan tóc hát
Đợi mầm xanh ao ước thuở đam mê …
Thơ em: Nguyễn Hiền Dương