Đưa bà nội Vi đi phố mua đồ

Đưa bà nội Vi đi phố mua đồ, cụ (83t) ngồi nhấp nhổm ” phố HN thanh vắng y như thời Pháp, hay nhỉ”. Thanh vắng, nên vừa đi vừa là lá la vào mẹ nó đường cấm oto, một chú ca thoăn thoắt xe máy chặn đầu. “Bác tự xử hay chúng em xử”, vầng, tôi xử luôn cho nhanh.
Xong lên xe bà hỏi mất bn, 200k bà ạ. Phố thời Pháp nhưng police thời xã nghĩa cụ nhé.
Là lá la…