“Em bé học trường mẫu giáo Nhật thực hiện bài thi nhảy cừu

“Em bé học trường mẫu giáo Nhật thực hiện bài thi nhảy cừu. Nhảy đến lần thứ 4 em vẫn không sao chinh phục được mức nhảy và bật khóc.
Tôi thấy em được thầy động viên rất nhiều, ngạc nhiên hơn ở chỗ, các bạn cùng lớp đã tới đứng quây lại thành 1 vòng tròn và hô rất to khẩu hiệu động viên. Cuối cùng, lần thứ 5 nhảy, em đã chinh phục được mức nhảy trước sự ngưỡng mộ và hoan nghênh của cả hội trường.”
Người sống với người như thế nào, nếu không phải là để tôn nhau lên, để làm đầy nhau, để đoàn kết nhau và làm được nhiều điều vĩ đại.
Một nền giáo dục rất nhân văn, rất đẳng cấp.
See Translation