GOM SALE NIKE UK

1 1 1 1 1  
GOM SALE NIKE UK
NIKE UK SALE 20% TOÀN WEB NHA CÁC ACE
Link: https://m.nike.com/gb/en_gb/
Các ace vào link chọn Europe UK
——-
CÁC BẠN VUI LÒNG CỌC 50%
TRẢ HÀNG 2-3 TUẦN
#nike #adidas #uk
See Translation