Hi vọng các bạn mới ra trường có năng lực

Hi vọng các bạn mới ra trường có năng lực, có hiểu biết, có tự trọng, đừng cố sống cố chết lao vào Bộ máy nhà nước với số lượng quan chức khổng lồ và hoạt động tồi tệ như hiện nay.
Vì 1 bạn vô, đồng nghĩa với việc những người đang làm việc tại các DN Tư Nhân Tiểu Tốt Vô Danh như tôi lại phải gồng gánh thêm 1 gánh nặng Thuế để chi trả lương cho các bạn.
Chưa kể việc bị 80% cán bộ Công chức “hành là chính” mỗi khi phải tiếp xúc.
Thân !