Hôm nay bạn ấy nhận lương

Hôm nay bạn ấy nhận lương. Bản nói trả vợ 2trieu tháng trước bản ứng đi làm. Rồi tiền còn lại bản giữ. ⁉️ Nghe xong người giật bắn. Hỏi lấy làm gì( lớn giọng)Thì hắn ta nói: “Tiền của c, thì c giữ ( ăn gan trời )…để c tự tay đưa cho v, rồi vợ giữ.” haha. Nghe thấy cưng. Tưởng lấy làm riêng thì kết quả tự hiểu luôn
Ps: Gì chứ tiền bạc của chồng có xu nào mình phải sào hết xu nấy các chị ạ phụ nữ giữ thì còn, đàn ông giữ thì hết đấy