Hôm nay Facebook nhắc lại bài thơ con cóc mình viết năm trước

Hôm nay Facebook nhắc lại bài thơ con cóc mình viết năm trước…không ngờ cũng hay quá…
Nay tiên liệu, Mr fuck cũng sắp gặp cảnh này, (ngày 31/5) dù không biết đọc, thì con nó nên đọc qua cho bố nó biết…
Vậy chép lại, các bạn nghe cho vui…
VỊNH CÔ THÔNG DỊCH…
Khen ai khéo giấu, cái thân tôi…
Giấu cả đầu đuôi, cả ghế ngồi.
Còn mỗi cái chân, thò xuống dưới,
Dịch thì cứ dịch, giấu chi trời…
(nên để bé đẹp ngồi giữa, nơi trang trọng, có tốt hơn không, tại sao phải giấu như mèo giấu ấy…)