Ít ai biết nhưng thật ra mình đóng phim trước khi hát hò

Ít ai biết nhưng thật ra mình đóng phim trước khi hát hò, chân ướt chân ráo đi đóng phim năm 18 tuổi, lúc đó mình đóng vai quần chúng không tên không thoại, thậm chí lên phim còn không thấy rõ mặt mà chỉ xẹt qua xẹt lại làm nền cho diễn viên chính, mình cũng không nghĩ là mình được như ngày hôm nay, lúc đó chỉ biết cố gắng hết sức mình thôi chứ không dám ôm mộng. Bây giờ thì mọi thứ cũng tốt hơn xưa rất nhiều, mình được đóng những vai lớn, đóng cùng những người mà lúc xưa chỉ dám thần tượng hay đứng nhìn từ xa, mình không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn khi mới bắt đầu và không bao giờ phủ nhận quá khứ, nó làm mình luôn biết khiêm tốn và trân trọng những thứ mình có, bởi mình hiểu rõ nhất, nếu mình không cố gắng hôm nay, mình sẽ không có ngày mai.