Khi có bầu

Khi có bầu.
Thanh to như khủng long.
Lên mạng.
Người ta ca ngợi nào là, hâm mộ mẹ bầu dáng chuẩn. Rồi đừng có tưởng bầu ai cũng xấu.
Thanh tủi thân.
Dù Thanh biết thừa, cơ địa mỗi mẹ khác nhau.
Không phải người ta gầy thon do nhịn ăn, mà là cơ địa họ vậy.
Và không phải như báo nói là mình lười, không chăm nên mình mập!
Tuy vậy, cảm thấy… báo bớt nói dùm đi!
Vẫn hơn!
Cứ nên là,
Đẻ nhiều chút rồi nói gì thì nói!
Báo viết nhiều từ, nhiều câu xóc não, gây tổn thương dã man.
Báo ạ!
Tao chăm lắm chứ tao không lười đâu! Nhé!
Mà béo thì tao vẫn béo thôi!
Ô kê?!