khổ nhất là phải nói chuyện với những ứng viên giọng the thé

khổ nhất là phải nói chuyện với những ứng viên giọng the thé, choang choang, nói như súng liên thanh kg ngừng nghỉ một giây để lấy hơi. hại người dễ sợ, có khi mình lả ra, sau 15 phút trên điện thoại. sợ thật. sao mà mình hãi ai nói choe choe thế kg biết! nhiều bạn xinh giỏi, cất tiếng nói, mình quên luôn là bạn xinh!
sao đàn bà kg tập nói và ghi âm thử xem giọng mình thế nào nhở. huấn luyện các bạn gái môn chinh phục, mình thấy đàn bà biết ăn nói từ tốn biết lắng nghe biết đưa đẩy câu chuyện quan trọng hơn cả biết nấu cơm hay học đại học.
ăn nói chán hại sức khoẻ người khác lắm nhé! lấy vợ ăn nói vô duyên, nói to nói thô lỗ, chắc là kiếp trước phải ác lắm đấy nhé:-)