Khóa học: “Phong thủy ứng dụng trong Quản trị nhân sự”

Khóa học: “Phong thủy ứng dụng trong Quản trị nhân sự” – khai giảng khóa 2.
Người học tiếp nhận và vận dụng kiến thức quý báu vào công việc:
– Thấu hiểu về tướng pháp học, chọn người phù hợp cho tổ chức
– Thấu hiểu cung & mạng dễ dàng xác định DNA của mỗi nhân viên
– Sử dụng phương pháp “nhị hợp – tam hợp – lục hợp – tứ hành xung” để bố trí team làm việc hài hòa tăng sanh khí.
– Xác định tính cách nhân sự theo ý nghĩa của “họ và tên” từng nhân sự để giao nhiệm vụ phù hợp
– Bố trí phòng làm việc & chỗ ngồi phù hợp cho từng vị trí quan trọng.
– Biết về đạo học và cách tạo dựng: Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa