Không thể tưởng tượng được

Không thể tưởng tượng được, 2g trưa ngày Chủ nhật và đang nghỉ lễ, Mobifone gọi quảng cáo gói nghe nhạc xem phim gì đó.
Đang ngủ say thì chuông réo rắt, họ dùng tổng đài gọi tự động, bắt buộc khách phải nghe.
Quá vô văn hoá, chỉ có marketing không não mới đi tiếp thị vào giờ này!