Mình có 1 tính cách khá dị

Mình có 1 tính cách khá dị
Vui thì luôn “share”
Buồn thì luôn “save”
Mình luôn đặt sự chân thành vào trong mọi câu chuyện và …..mỗi khi thất bại trong một mối quan hệ nào đó, thay vì chỉ trích, than thở …. mình luôn tìm cách để vượt qua và chứng minh được với họ rằng: cảm ơn bạn …. vì đã tiếp “Đạn” năng lượng cho tôi để tôi biết, mình còn nhiều cơ hội tuyệt vời hơn đang rộng mở!
Và hôm nay Thời tiết quá đẹp cho sự kiện tối nay các tình yêu của tôi ơi