Mình đang tìm bạn đầu bếp/có kinh nghiệm về món chay để cùng phát triển một dự án vô cùng tiềm năng:)

Mình đang tìm bạn đầu bếp/có kinh nghiệm về món chay để cùng phát triển một dự án vô cùng tiềm năng:).
Mọi người xin vui lòng giới thiệu cho mình nhé Hieu Nguyen Pham Hung An Nhiên Nguyen My Lam Son Hai Cuong Minh Le Bich Ha Tran
Vô cùng đơn giản nhưng cũng lại vô cùng tinh tế