Mới đầu tháng tư âm lịch nhưng Huế đã chuẩn bị cho lễ Phật Đản

Mới đầu tháng tư âm lịch nhưng Huế đã chuẩn bị cho lễ Phật Đản , qua cầu Phú Xuân cờ Phật giáo treo đầy 2 bên , nhìn xuống sông Hương đã thấy 7 hoa sen thật lớn , Phật đản ở Huế lớn lắm , đêm rằm xe hoa đi đầy đường , sông Hương ngập cả hoa đăng , Huế là xứ của chùa chiền , Phật giáo đã làm nên lịch sử Huế với những lần Phật tử dọn bàn thờ ra đường , hồi đó mình còn nhỏ lắm , chỉ nhớ như vậy thôi , ký ức mù mịt , mơ hồ .Mình là phật tử nhưng lại ít đi chùa , lại càng k thích mấy ông thầy chùa , sư gì mà 7, 8 giờ tối còn ngồi ăn chè ngoài đường k lo về làm công quả , sư gì mà xăn tay áo , đi xe thì lạng lách , chiều chiều ngồi uống bia , đến nhà tụng kinh thì đòi cho đuọc xe hơi , thời mạt pháp rồi , nên chỉ quy y Phật , quy y Pháp , còn quy y Tăng thì phải xem lại , nên có người mỉa mai : ai đem con bỏ chùa này , nam mô di phật con thày mà thày k nuôi . Mình tin Phật Pháp , tin lắm , tin NHÂN QUẢ , nhưng nhìn các Sư thì lòng đầy hoài nghi , vẫn biết con sâu làm rầu nồi canh , mình k vơ đũa cả nắm , nhưng …..