Mọi giá trị

Mọi giá trị, mọi lý lẽ về đạo đức vỡ bung ngay trong môi trường giáo dục. Người ta không chỉ “chạy” bằng tiền, bằng mấy chục “chai”, bằng mảnh đất bán đi… mà còn bằng tình, bằng tấm thân.
Một cô giáo sẵn sàng đổi tình, bán rẻ nhân phẩm với hy vọng vào biên chế. Còn hiệu phó một trường học lợi dụng biên chế như miếng mồi nhử cho những dục vọng của bản thân.
Biên chế là một chính sách của nhà nước nhưng lại đang hiện hữu như một món hàng để nhiều người mua bán, đổi chác.
Trong điều kiện hiện nay, nhà giáo muốn vào biên chế để yên tâm công tác cũng dễ hiểu. Thế nhưng, con đường để vào biên chế trong môi trường giáo dục dường như không thấy yếu tố năng lực, nỗ lực trong công việc, trong chuyên môn. Mà phải là những – thứ – gì – đó – khác.
Thế mà rồi bao nhiêu người cứ phân tích, mổ xẻ vì sao người giỏi “quay lưng” với Sư phạm. Nó hiện hữu thế kia…
Nói như một nhà quản lý một trường đào tạo Sư phạm ở TPHCM, nhiều người giỏi bỏ Sư phạm không chỉ vì lương thấp, công việc khó khăn mà phần lớn do “đầu ra” sau khi học Sư phạm để vào các trường đi dạy còn u ám và tăm tối lắm.