Một ngày không dưới 10 bạn inbox hỏi lấy hàng về bắt đầu bán nhưng trong số đó chỉ có khoảng 2 bạn dám nhập hàng từ ngày đầu tiên mà không chần chừ quá lâu

Một ngày không dưới 10 bạn inbox hỏi lấy hàng về bắt đầu bán nhưng trong số đó chỉ có khoảng 2 bạn dám nhập hàng từ ngày đầu tiên mà không chần chừ quá lâu . Còn các bạn khác vẫn đợi than khảo và suy nghĩ hoặc lại là bài ca ” để đăng bài có người mua mình nhập ” .
Cuối cùng thì ai là người hơn ai ?

Cách đây 1 tuần cùng một lúc hai bạn cùng hỏi để lấy hàng nhưng một bạn suy nghĩ, bạn còn lại nhập hàng . Đến ngày hôm nay một bạn đã nhập đơn hàng thứ 2 còn người kia vẫn không ngừng up các stt giết thời gian vô nghĩa
Cho đến bao giờ bạn mới dám bắt đầu ? Hay chỉ ngồi đó bỏ thời gian theo dõi và mơ ước được như người khác mà vẫn cứ ngồi rung đùi một chỗ không dám đứng dậy bước đi ?
See Translation