Một trong những khoản đầu tư lớn nhất để mở một nhà hàng mới là nhà bếp

Một trong những khoản đầu tư lớn nhất để mở một nhà hàng mới là nhà bếp. Một nhà bếp hiện đại cần trang thiết bị công nghiệp mà sẽ chịu được một lịch trình nhà hàng bận rộn. Thiết kế và bố trí của nhà bếp trong nhà hàng nên cho phép thực phẩm liên tục từ khu vực chuẩn bị. Đôi khi một nhà hàng mới có một vị trí tuyệt vời, nhưng một không gian nhà bếp nhỏ, và bạn phải điều chỉnh kế hoạch sắp xếp của bạn cho phù hợp. Nhà bếp là trung tâm của nhà hàng của bạn, nơi thực đơn của bạn bắt đầu thực hiện. Đó là nơi mà thực phẩm được sử dụng, nấu chín vì vậy để đảm bảo an toàn sạch sẽ thì Đồng phục đầu bếp không thể thiếu được. Không giống nhà, nơi chỉ là gia đình của bạn, một nhà hàng, trong nhà hàng có hàng chục người vào và ra khỏi nó trong bất kỳ một sự thay đổi nào đó, vì vậy điều quan trọng là phải được tổ chức. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian trong suốt thời gian bận rộn.