Mừng quá

Mừng quá, vừa gửi email tối qua, trước đây 5 phút đã nhận được hồi âm của nhà xuất bản Educational Pubshing House Singapore. Họ có gửi dáh sách các đầu sách. Tôi sẽ chọn mỗi lớp một bộ phù hợp (bao gồm TextBooks và WorkBooks). Ai cần sách nâng cao hoặc luyện thi cũng có thể đăng ký. Tôi sẽ copy toàn bộ các đầu sách họ có để ai biết tiếng Anh có thể tự chọn
Link đăng ký mua sách giáo khoa toán Singapore đây mọi người nhé. TransViet sẽ tập hợp số liệu đăng ký làm việc với nhà xuất bản của Singapore để có giá mua sỉ rẻ nhất, vận chuyển về Việt nam. Các chi phí thực tế sẽ được công bố công khai, sau đó chia đều ra trên từng dầu sách mỗi loại.