Nếu người khác ko thích bạn

Nếu người khác ko thích bạn…?! việc của bạn chỉ cần hãy cứ là 1 cô bé đáng yêu,chân thành và vui vẻ.. chuyện còn lại tùy vào người khác quyết định
…”Chỉ cần lương thiện..Trời xanh sẽ tự có an bài”
(phước cho những kẻ khờ..Chúa thương và chọn những con chiên)
Photo: Nguyễn Dương
See Translation