NGÀY NÀY NĂM XƯA

NGÀY NÀY NĂM XƯA – BÁO NHÂN DÂN BỊ SAO THẾ NHỈ?
Hai tuần trước:
http://www.nhandan.com.vn/…/32601702-tet-chol-chnam-thmay-c…
Mười năm trước:
http://www.nhandan.com.vn/vanh…/dong-chay/item/2744602-.html
Mà dạo này báo Nhân dân có lỗi gì đó? Đường link thứ nhất và nội dung bài không liên quan đến nhau.
Tôi đọc bài này vì đường link hay, vào mới biết là bài viết công kích tôi.