Ngày trước được bạn tặng cuốn Vô Thường

Ngày trước được bạn tặng cuốn Vô Thường, những câu chuyện ghi chép trong bệnh viện . Lúc ấy nghĩ rằng chắc đồng chí tác giả phải… già khú lắm. Vì rõ triết lý trong đó như ông già, nhưng không khiên cưỡng. Câu chữ tự nhiên như cuộc đời vốn có.
Sau rồi vào Sài Gòn học, gặp tác giả hóa ra còn trẻ, tuy vậy vẫn già hơn mình 1 tí. He he.
Quyển sách thứ 2 của bác sĩ Bảo Trung Nguyễn, Sen, viết sâu lắng và nhẹ nhàng hơn quyển 1. Túm cổ đề nghị phải ký tặng vào đây mới chịu. Để khi nào có phát rồ với cuộc sống, thì đọc mấy dòng cho lòng dịu lại.
Nói chung bác sĩ đi viết sách, lại là sách không phải chuyên môn, với mình đều là quái dị. Trừ mình :v