Người đó đến với ta vừa là duyên

Người đó đến với ta vừa là duyên, vừa là phận, vừa là nợ yêu mà ta sẽ trả bằng những cảm xúc chân thành của mình.
Chúng tôi đã từng có vài mối tình có duyên nhưng không thể nên phận, có những cuộc tán tỉnh vãn hồi nhưng cũng không thể đến với nhau. Và rồi cái đưa của duyên và cái đẩy của phận đã cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau. … Câu chuyện tình yêu như đã viết từ kiếp trước, đợi đến kiếp này- 2 con người tìm thấy nhau và trả nợ cho nhau.
Kết hôn là không phải ai muốn là sẽ được, không phải ai mơ là sẽ thấy.
Sớm hay muộn không quan trọng, chỉ là ta đã sẵn sàng rồi.